13 Ιουλίου 2013

Μην τρομάζεις το φακό

I am looking at you through the glass,
don't know how much time has passed...

Η πιο original σκέψη του χρόνου ήρθε πριν κάνα μήνα-δίμηνο: όταν κοιτάζεις το φακό, σε μια φωτογραφία, τί ακριβώς κοιτάζεις; Ποιόν, ακριβέστερα; Απάντησα νοητικά με τον αναμενόμενο τρόπο. Τώρα, σε κάθε φωτογραφία έχω να θυμάμαι ποιόν κοιτάζω. Δεν πρέπει, λοιπόν, να βγαίνω σε πολλές φωτογραφίες. Τόσα βλέμματα είναι πολλά.