1 Σεπτεμβρίου 2010

Inception

Cobb:
"The most resilient parasite is an idea planted in the unconscious mind."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου